Support Chat

DID MASTERS CLUB TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. DID Masters club tai www.didierlab.lt internetinės parduotuvės numatytų specialių pasiūlymų, nuolaidų ir renginių programa skirta tik registruotiems www.didierlab.lt klientams. 

1.2. Internetinės parduotuvės www.didierlab.lt „DID Masters club“ programoje gali dalyvauti TIK registruoti www.didierlab.lt pirkėjai. Šios „DID Masters club“ programos taisyklės galioja perkant tik UAB „Labatoires Didier“ parduodamas prekes.

1.3. DID Masters club taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai šios taisyklės, skirtos supažindinti www.didierlab.lt klientus su DID Masters club programa ir sąlygomis.

1.4. DID Masters Club taškai (toliau – Taškai) – tai virtualūs taškai, kurie kaupiami vartotojo paskyroje ir pagal juos vartotojams yra priskiriamas jo lygis DID Masters club programoje.

1.5. DID Masters Club prekybos vietos (toliau – Prekybos vieta) – tik internetinė parduotuvė www.didierlab.lt

II. TAPIMO DID MASTERS CLUB NARIU TVARKA:

2.1. DID Masters Club narėms gali tapti visos buvusios ir esamos www.didierlab.lt klientės.

2.2. Visi iki DID Masters Club programos buvę pirkėjai yra automatiškai perkeliami į atitinkamą DID Masters Club programos lygį. Nario lygis yra nustatomas pagal jo išleistą sumą elektroninėje parduotuvėje www.didierlab.lt nuo 2018m. gegužės 1d. iki 2019m. liepos 1d.

2.3. Nauji vartotojai norėdami tapti DID Masters Club nariais jais tampa pradėję kaupti taškus internetinėje parduotuvėje www.didierlab.lt bei susipažinus ir sutikus su programos taisyklėmis bei sąlygomis.

III. BUVIMAS DID MASTERS CLUB IR JO TEIKIAMOS NAUDOS

3.1.1. DID Master Club nariai yra skirstomi į 3 lygius; „DID Professional“, „DID Master“, „DID VIP“.

3.1.2 DIDIER taškų kaupimas: visą taškų skaičiavimo schemą galite rasti čia.

3.1.3. Pirkdami DIDIERLAB internetinėje parduotuvėje, adresu www.didierlab.lt,  jūs automatiškai pradedate kaupti DID Masters Club taškus. Taškai taip pat pradedami kaupti atliekant toliau nurodytus veiksmus: produktų dalinimąsis socialiniuose tinkluose, DIDIER LAB produktų atsiliepimų rašymas internetinėje parduotuvėje www.didierlab.lt, DIDIERLAB įrašų dalinimasis socialiniuose tinkluose, DIDIERLAB naujienlaiškių atidarymas.

3.1.4. DIDIERLAB taškai yra naudojami tik priskiriant vartotojo lygį DID Masters Club programoje. Taškais negalima atsiskaityti už jokius elektroninėje parduotuvėje esančius produktus.

3.2.5 DIDIERLAB taškai yra perskaičiuojami kas 90 kalendorinių dienų individualiai. Pagal surinktų taškų skaičių per 90 kalendorinių dienų individualiai, nariai yra automatiškai paskiriami į vieną iš 3 DID Master Club lygių arba pašalinami be įspėjimo iš klubo. Po lygių paskirstymo arba nario perėjimo iš vieno lygio į kitą lygį visų narių taškai yra anuliuojami.

IV. PAPILDOMA INFORMACIJA

4.1. DIDIERLAB pasilieka teisę be atskiro įspėjimo pašalinti DID Masters Club programos dalyvius pamačius, kad jie nesąžiningai naudojasi programos privalumais ar pamačius kitus sukčiavimo atvejus. Tokiu atvėju DIDIERLAB gali vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartis bei panaikinti registraciją internetinėje parduotuvėje. Tokiais atvejais DIDIERLAB turi teisę reikalauti patirtų nuostolių atlyginimo.

4.2. DID Masters Club programos klausimus galima teikti tel. +37069482113 (darbo dienomis 8-17 val.), taip pat el. pašto adresu didier@didierlab.lt

4.3. DID Masters Club programos įgyvendinimu susijusi DIDIERLAB asmens duomenų apsaugos politika yra nurodyta DIDIERLAB privatumo taisyklėse, kurios paskelbtos DIDIERLAB internetinėje parduotuvėje.

4.4. DID Masters Club taisyklės skelbiamos DIDIERLAB internetinėje parduotuvėje.

4.5. DIDIERLAB turi teisę nutraukti DID Masters Club programą apie tai iš anksto paskelbę savo internetinėje parduotuvėje.

4.6. DIDIERLAB pasilieka teisę be atskiro įspėjimo keisti DID Masters Club programos taisykles, apie tai iš anksto paskelbę savo internetinėje parduotuvėje.


Klientų grupė buvo atnaujinta

Jūsų taškai:
Kitas